Träningsträffar

Vi träffas på olika platser för att träna hund tillsammans. Under hösten har träffarna varit varje helg.